Vederfonds

De stichting Vederfonds heeft uitsluitend ten doel de bevordering van de ontwikkeling van de wetenschap en techniek op het gebied van radio-telegrafie, radio-telefonie en radio-televisie en al zodanige wetenschappen en technieken, welke in de toekomst uit of naast deze bovengenoemde wetenschappen en technieken mochten voortkomen of ontstaan, doch alleen voor zover zij direct of indirect met bovengenoemde wetenschappen en technieken verband houden, alles in de ruimste zin.

Elk jaar reikt de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de zogenaamde Vederprijs uit aan personen die een baanbrekende bijdrage hebben geleverd op het gebied van de telecommunicatie.

Ga naar www.vederfonds.org voor meer informatie. Lees ook dit forum topic over het Veder Fonds.