Tijdschriften 2007

Tijdschrift van het NERG deel 72-nr.1-2007

Inhoud

 • Van de redactie (2)
  Michel Arts
 • Multiple Wireless Protocol Advertising System, Enabling Automatic Access Selection and Local Services (3)
  S.A. Houben, N.H.G. Baken, P. Hervé, R. Smets
 • Broadband Services on Rail Tracks; The business case for fast roaming WLAN (10)
  Ir. H.B.J. ter Harmsel & Prof. Dr. Ir. N.H.G. Baken
 • The new broadband world: back to circuits again?! (19)
  Nico Baken, Martijn van Riet, Joost Warners en Gerard Deurwater
 • Scanning our past from the Netherlands early galactic radio astronomy at Kootwijk and some consequential developments (26)

 

Tijdschrift van het NERG deel 72-nr.2-2007

Inhoud

 • Van de redactie (30)
  Michel Arts
 • Van de voorzitter (31)
  Nico Baken
 • NERG Verslag van de Algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2007 (33)
 • Een Vergeten Pionier van de Kortegolf Radiotelefonie. Leven en werk van ir. J.J. Numans (1904 – 1944) (37)
  ir. J.N. Vles
 • Scanning Our Past Radar 101: Celebrating 101 Years of Development (43)
  Bob van Loon
 • Comment on The new broadband world: back to circuits again?! (46)
  Wim van Etten
 • Proefschriftenoverzicht 2005-2006 (49)