Tijdschriften 2006

Tijdschrift van het NERG deel 71-nr.1-2006

Inhoud

 • Van de redactie (2)
  Michel Arts
 • Honderd jaar elektrotechniek (3)
  J. Davidse
 • De diode in historisch perspectief (7)
  H. Wallinga
 • Reciprocity and EMC measurements (15)
  Jasper J. Goedbloed
 • Stichting PHOHI monument (30)
 • The Salvage of the ‘Kursk’ (31)
  Alexander Bakker and Lars Walder

 

Tijdschrift van het NERG deel 71-nr.2-2006

Inhoud

 • Van de redactie (38)
  Michel Arts
 • Verslag van de Algemene ledenvergadering d.d. 11 april 2006 (39)
 • Van de voorzitter (42)
  Nico Baken
 • Uitreiking Vederprijzen 2005 (44)
 • Fast Modeling of Electromagnetic Fields for the Design of Phased Array Antennas in Radar systems (46)
  Bart Morsink
 • Boekbespreking (57)
  Dick Rollema
 • PATO cursusaanbod 2007 (60)