Tijdschriften 2005

Tijdschrift van het NERG deel 70-nr.1-2005

Inhoud

 • Van de redactie (2)
 • In memoriam C.A. Muller (3)
  Hugo van Woerden, Arie C. Hin, Ernst Raimond, Boudewijn A.P. Schipper.
 • Het LOFAR Concept, op weg naar een nieuwe generatie radio telescopen (4)
  Jaap D.Bregman
 • Bulk acoustic wave filters (14)
  H.P. Loebl, C. Metzmacher, R.F. Milsom, P.Lok, A. Tuinhout
 • Een andere kijk op magnetisch gekoppelde spoelen (24)
  ir. P. van der Wurf

 

Tijdschrift van het NERG deel 70-nr.2-2005

Inhoud

 • Van de redactie (30)
  Michel Arts
 • EMF and health – state of the science (31)
  Eric van Rongen, PhD
 • Blootstelling aan elektromagnetische straling tijdens MRI scanning (38)
  J. M. L. Engels
 • Software Defined Radio in reconfigurable logic (44)
  H.J.W. Medenblik, R.M.E.M van Heijster
 • Channelizer, The heart of ESM, ECM and SDR (52)
  van der Hoek
 • Software-Defined Radio Testbed for the Physical Layer of Wireless LANs (54)
  R. Schiphorst, N.A. Moseley and C.H. Slump
 • Spanningsversterking met weerstanden en condensatoren (62)
  Ir. H.C. Bleijerveld
 • Ledenmutaties NERG (64)
 • Herhaalde oproep voor leden van het NERG (64)

 

Tijdschrift van het NERG deel 70-nr.3-2005

Inhoud

 • Van de redactie (66)
  Michel Arts
 • A Four-Tiered Hierarchy in a Converged Fixed-Mobile Architecture, Enabling Personal Networks (67)
  Nico Baken, Edgar van Boven, Frank den Hartog, and Ramin Hekmat
 • In-home Video Distribution for Telecom Operators (77)
  Bas Hendrix, Frank den Hartog, Harrie van de Vlag and Nico Baken
 • Virtual Mobility Enabling Multidimensional Life (86)
  Nico Baken, Edgar van Boven, Ramin Hekmat and Ludmila Menert
 • Ledenmutaties NERG (96)
 • Proefschriften (97)
 • Persberichten & Aankondigingen (103)
 • PATO Cursusaanbod 2006 (103)

 

Tijdschrift van het NERG deel 70-nr.4-2005

Inhoud

 • Toekenning van de Vederprijs 2004 aan dr.ir. A. van Zelst (106)
 • Van de redactie (107)
  Michel Arts
 • Verslag van de Algemene ledenvergadering d.d. 7 april 2005 (108)
 • Multiple Carriers in Wireless Communications – Curse or Blessing? (112)
  Tim C.W. Schenk, Peter F.M. Smulders and Erik R. Fledderus
 • Rectenna design for wireless power transmission – An analytical approach (124)
  J.A.G. Akkermans