Tijdschriften 2003

Tijdschrift van het NERG deel 68-nr.1-2003

Inhoud

 • Van de redactie (2)
  Huib Visser
 • A Coupled Feed-Radiator-Frequency Selective Surface Model for the Next Generation Active Phased Array Systems (3)
  B.J. Morsink, G.H.C. van Werkhoven and A.G. Tijhuis
 • Focal Fields in Reflector Antennas and Associated Array Feed Synthesis for High Efficiency Multi-Beam Performances (11)
  M. Ivashina and C.G.M. van ‘t Klooster
 • Multiple satellite detection with a prototype new generation phased array radio telescope (20)
  S.v.d.Tol, A.J.Boonstra, J.G.b.d.Vaate, A.van Ardenne
 • Pricing in the ‘Newest Economy’ (25)
  Jos Gerrese
 • Service Transparent Full Fibre Access Network (32)
  Harry J Goes, J. E. W. (Bert) Winkelman and Aron van Zijl
 • Proefschriften (42)

 

Tijdschrift van het NERG deel 68-nr.2-2003

Inhoud

 • Van de redactie (46)
  Huib Visser
 • Van de voorzitter (47)
  Wim van Etten
 • NERG Verslag van de Algemene Ledenvergadering dd. 27 maart 2003 (49)
 • Vederprijs 2002 (53)
  dr. ir. Bart Smolders
 • High-Frequency Oscillator Design for Integrated Transceivers (55)
  J .van der Tang
 • RF Front End Application and Technology Trends (72)
  Pieter W. Hooijmans
 • Analoge polyfasefilters (84)
  Eduard Stikvoort

 

Tijdschrift van het NERG deel 68-nr.3-2003

Inhoud

 • Van de redactie (94)
  Bart Smolders
 • A Different Business Approach for the Strategic Innovation of Fibre to the Home  (95)
  Nico Baken and Wim van der Bijl
 • Building services on heterogeneous networks (101)
  Frank Kroon
 • Dr. ir. H C.A. van Duuren (1903-1981) en foutvrije digitale radiocommunicatie (111)
  ir. J. van Duuren
 • Wisselstroomtheorie zonder hogere wiskunde. Een didactische beschouwing (118)
  ir. P. Van der Wurf
 • Aankondigingen & Oproepen (121)

 

Tijdschrift van het NERG deel 68-nr.4-2003

Inhoud

 • Van de redactie (124)
  Huib Visser
 • Voedsel conserveren met elektrische pulsen (125)
  Erik van den Bosch
 • Don’t say ‘No’, just say ‘Oh’ (128)
  Peter van der Wurf
 • Toestandsafhankelijk onderhoud van generatorisolatie (129)
  Ir. Harry J. van Breen
 • The unexpected impact of house- construction on the home network (135)
  Paul van Wijk
 • Peter Schoon Technet (149)
  ir. J. Karel Zelisse
 • Proefschriften (151)