Tijdschriften 2001

Tijdschrift van het NERG deel 66-nr.1-2001

Inhoud

 • From Point-to-Point Links to Ad-hoc Networks Based on Bluetooth (3)
  T. Borst, R. Taori, J. den Hartog, and Jan v.d. Meer
 • Ledenmutaties NERG (9)
 • Themabijeenkomst  (10)
  Guido Dolmons
 • 0-1 Rijen (11)
  J.H. van Lint
 • Coding with Integers  (17)
  A.J. Han Vinck
 • Praktische EMC-ontwerpaspecten van uitgestrekte systemen  (24)
  P.A. Beeckman

 

Tijdschrift van het NERG deel 66-nr.2-2001

Inhoud

 • Van de voorzitter  (34)
  Wim van Etten
 • Van de redactie (36)
  Bart Smolders
 • Integrated optoelectronics in Indium Phosphide Technology (37)
  dr. Chrétien Herben
 • Impedantie van de ideale condensator (44)
  ir. Ferd van Odenhoven
 • Gevaarlijk terrein! (47)
  ir P. van der Wurf
 • Een vonk slaat over  (51)
  Prof. dr. ir. J.C. Haartsen

 

Tijdschrift van het NERG deel 66-nr.3-2001

Inhoud

 • Van de redactie  (66)
 • In Memoriam Arie van der Zwan  (67)
 • Medische Technologie een vak apart? (68)
  dr. ir. W.A. van Duyl
 • Worldwide weave network for rural villages  (80)
  ir. J. van Till
 • Scanning the Past, bijdragen aan de IEEE Proceedings (86)
  ir. L.J.W. van Loon
 • 2nd European workshop on conformal antennas (87)
  Huib Visser
 • Ledenmutaties NERG (91)
 • Aankondigingen & Oproepen (92)

 

Tijdschrift van het NERG deel 66-nr.4/5-2001

Inhoud

 • Van de redactie  (98)
 • Reconfigurable radio receiver front ends for mobile communications (99)
  ir. C. van den Bos en dr. ir. C.J.M. Verhoeven
 • Meteosat antenna sub system: modeling tools and needs (105)
  Kees van ‘t Klooster
 • Complexe Rekenwijze in de Elektrotechniek Een struikelblok voor studenten (114)
  ir. P. van der Wurf
 • Proefschriften (120)
 • “De echte AIO-dip heb ik nog niet gehad” (123)
  Interview met ir. Marino de Block door Huib Visser
 • “Design of Antenna-Diversity Transceivers for Wireless Consumer Products”’ (125)
  Interview met dr. ir. Lukas Leyten door Dion Kant
 • Conferenties en symposia (128)
 • Ledenmutaties NERG (130)
 • In Memoriam ir. L.R.M. Vos de Wael (131)