Tijdschriften 2000

Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap deel 65-nr.1-2000

Inhoud

 • Van de voorzitter  (2)
  Wim van Etten
 • Van de redactie  (3)
 • “Digitale codering is niet saai” (4)
  Interview Prof. Dr. Ir. Kees A. Schouhamer Immink
  Door Bart Smolders
 • 50 jaar Shannon Theorie (7)
  J. Pieter M. Schalkwijk
 • Adaptive Filtering Approach to Multichannel Audio Reproduction Systems (13)
  John Garas and Piet Sommen
 • Digitale signaalbewerking in hoortoestellen  (26)
  Jos Leenen
 • Verliesvrij coderen van audiosignalen (38)
  Fons Bruekers
 • Uitreiking Vederprijs  (48)
  Slechthorendheid en soorten hoorapparaten (50)
  Ing. Peter Termeer
 • Cursus aankondigingen, Conferenties etc . (53)

 

Tijdschrift van het NERG deel 65-nr.2-2000

Inhoud

 • Van de voorzitter (56)
 • Van de redactie (58)
 • Over de cultuurhistorische waarde van technische verzamelingen (60)
  ir. W.W. Schongs Pr.Eng.
 • De snaargalvanometer van professor Willem Einthoven (62)
  ir. W.W. Schongs Pr.Eng
 • Museum “Waalsdorp” (64)
  Ir. A.W.M. van der Voort
 • Stichting Signaalmuseum (68)
  Huib Visser
 • De studieverzameling van de faculteit der elektrotechniek TUD (73)
  ir. W.W. Schongs Pr.Eng.
 • “Het gaat niet om de onderdelen, maar om de systemen” (76)
  Interview met ing. C.S. Caspers door Huib Visser
 • Condensator-impedanties en gegeneraliseerde functies (80)
  ir P. van der Wurf
 • Reacties op dit artikel (82, 83)
  Fred Neerhoff, W. van Etten, R. Brink en G. Heideman
 • De zoektocht naar de Mars Polar Lander (85)
 • Mark Bentum Boekbespreking (89)
 • Huib Visser Ledenmutaties NERG (92)
 • Conferenties en symposia (93)

 

Tijdschrift van het NERG deel 65-nr.3-2000

Inhoud

 • Van de redactie (96)
  Huib Visser
 • Angle-of-arrival measurements for improved mobile channel modelling (97)
  ir. Y. de Jong and dr. ir. M. Herben
 • Het onderzoek van het IRCTR (106)
  prof. ir. P. van Genderen en prof. dr. ir. L.P.Ligthart
 • Radaraardobservatie, de Gebruiker en het Overzicht (119)
  prof. ir. P. Hoogeboom
 • Radar en schaduwwerking veroorzaakt door grote windturbines (129)
  ir. L.J. van Ewijk
 • Ledenmutaties NERG (136)
 • Aankondigingen & Oproepen (137)
 • Conferenties en symposia  (140)

 

Tijdschrift van het NERG deel 65-nr.4-2000

Inhoud

 • Van de redactie (144)
  Bart Smolders
 • Telecommunicatie (ICT) voor ondernemers in het Middenen Kleinbedrijf (145)
  ir. M.J.J Bielders
 • Bluetooth (150)
  ing. P. Gerrissen
 • Hybrid Fiber Coax (HFC) Access Netwerken (155)
  ir. R. Coert
 • Elektronisch ondernemen in de netwerk-economie (162)
  ir. J.W.J. van Till
 • UMTS: What’s the technology behind the billions all about? (171)
  dr. ir. N.A.S. Gustafsson & dr. ir. M.J.C. van den Homberg
 • Condensator-impedanties en Gegeneraliseerde Functies (177)
  ir. P. van der Wurf
 • Heren Elektrotechnici Onder Elkaar (179)
  ir. P. van der Wurf
 • Ingezonden brief (180)
  dr. ir. F. van Odenhoven
 • Ledenmutaties NERG (180)
 • Conferenties en symposia  (182)

 

Tijdschrift van het NERG deel 65-nr.5-2000

 • Van de redactie (184)
  Huib Visser
 • De NERG website, www.nerg.nl (185)
 • Uitreiking Vederprijs 1999 (187)
 • The new generation front ends for the Westerbork Synthesis Radio Telescope (190)
  ir. G.H. Tan
 • Transformaties en impedanties: over formeel rekenen en fysisch interpreteren (200)
  prof. R. Boute
 • Proefschriften (217)
 • Aankondigingen & Oproepen (224)
 • Ledenmutaties NERG (224)