Tijdschrift

Het tijdschrift verschijnt drie maal per jaar. Opgenomen worden artikelen op het gebied van de elektronica, signaalbewerking, communicatie- en informatietechnologie. Auteurs, die publicatie van hun onderzoek in het tijdschrift overwegen, wordt verzocht vroegtijdig contact op te nemen met de hoofdredacteur of een lid van de Tijdschriftcommissie. Voor toestemming tot overnemen van (delen van) artikelen dient men zich te wenden tot de tijdschriftcommissie. Op zoek naar elektronica die je achteraf kunt betalen met Klarna? Alle rechten berusten bij de auteur tenzij anders vermeld. Nerg leden kunnen gratis de tijdschriften als pdf formaat downloaden. Downloaden is mogelijk, wanneer het Nerg lid inlogt met zijn/haar lidmaatschapsnummer en wachtwoord, zie verder hier.


TIJDSCHRIFTCOMMISSIE

Dr.ir.  Mark Bentum, voorzitter (email).
Ir. Michel Arts, hoofdredacteur (email).
Dr. ir. Huib Visser, redactielid (email).