ALV 16 december 2013

Een buitengewone NERG ALV vond plaats op 16 december te Den Haag, met als voornaamste thema de toekomst van het NERG en het plan binnen KIVI afdeling Telecom (KT) verder te gaan.

Met unanieme goedkeuring van de aanwezige leden is als volgt besloten:

  1. Het NERG wordt vanaf 1-1-2014 een slapende vereniging, waarbij de contributie voor de leden op 0 Euro wordt gesteld. Betekent juridisch voorlopig dat de vereniging gewoon blijft bestaan en het huidige bestuur dus ook.
  2. De NERG bestuursleden gaan deel uitmaken van het KT bestuur en als zodanig themabijeenkomsten e.d. organiseren van het KT.
  3. Het NERG bestuur gaat een voorstel uitwerken om de NERG tegoeden over te hevelen naar een speciaal geoormerkt fonds binnen het KIVI dan wel naar een aparte stichting. Het nieuwe fonds zal dan gebruikt worden om een aantal activiteiten te organiseren, o.a. digitaliseren NERG tijdschriften, NERG geschiedenis boek en een afsluitende conferentie. Dit voorstel zal tijdens de volgende ALV (voorjaar 2014) aan de leden worden voorgelegd ter goedkeuring.
  4. De al voorbereide afspraken met KT worden ingevuld per 1-1-2014. De NERG leden (die nog geen KIVI lid zijn) ontvangen vanuit het KIVI een voorstel voor een gereduceerd lidmaatschap voor de komende jaren (44 Euro in 2014 en 2015 en 88 Euro in 2016).

Het verslag van de algemene leden vergadering kan hieronder worden gedownload
(alleen toegankelijk voor leden):

 

Het Nerg bestuur

Dit bericht is geplaatst in ALV. Bookmark de permalink.