Sponsoring studiereis

Het NERG-bestuur kan beslissen om een studiereis (HBO/TU) te sponsoren met een bedrag van maximaal € 500,-.
Daaraan zijn de onderstaande voorwaarden aan verbonden:

  1. Het NERG wordt in het studenten reisverslag expliciet als sponsor genoemd, in de vorm van een advertentie en een logo.
  2. De studenten leveren een samenvatting van het reisverslag aan ter publicatie in het Tijdschrift van het NERG, in de vorm van een artikel van tenminste twee A4 pagina’s.
  3. Betaling zal plaatsvinden na ontvangst van een factuur voor het genoemde bedrag.
  4. De studenten moet NERG-studentlid zijn of dit met onmiddellijke ingang willen worden.
  5. Het thema moet liggen op het vakgebied van het NERG.

Tevens wilt het Nerg bestuur weten hoeveel van de deelnemers aan de studiereis (student-)lid van het NERG zijn.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de penningmeester (e-mail)
NERG
Postbus 39
2260 AA Leidschendam

 

De procedure

  1. De penningmeester voert de correspondentie met de studievereniging en stuurt kopieën hiervan naar onze vertegenwoordiger bij de betreffende HBO instelling of Universiteit.
  2. Na toewijzing van de subsidie schrijft de penningmeester de studievereniging een brief, waarin hij de studievereniging informeert over de voorgenomen subsidie, en verzoekt de contactpersoon van de betrokken HBO/universiteit te informeren over die deelnemers die studentlid van het NERG zijn of willen worden. Als aanbetaling maakt de penningmeester alvast ongeveer de helft van het geschatte eindbedrag over.
  3. De contactpersoon laat deze personen een aanmeldingsformulier tekenen en zendt deze ingevulde formulieren naar de penningmeester. Deze registreert de aanmeldingen en stuurt de formulieren zo snel mogelijk door naar de NERG administrateur.
  4. De penningmeester verzorgt de eindafrekening op grond van de feitelijk toestand inzake niet-leden, studentleden en de ontvangen aanmeldingen als nieuw studentlid.