Het Nerg

Het NERG is een vereniging van ingenieurs die werkzaam zijn op het gebied van de elektronica en/of verwerking en transmissie van informatie. Het NERG telt momenteel circa 500 leden, maar nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Het NERG organiseert tien tot twaalf maal per jaar bijeenkomsten in de vorm van een (mini-)symposium of excursie. Die worden themabijeenkomsten genoemd. Alle leden hebben gratis toegang tot deze bijeenkomsten. Deze themabijeenkomsten worden van te voren aangekondigd via deze website.

Daarnaast geeft het NERG een tijdschrift uit. Dit verschijnt vijf maal per jaar en bevat over het algemeen artikelen van een hoog niveau. De ene keer diepgravend, dan weer een goed overzicht gevend, maar altijd interessant.