Donateurs

Onze huidige donateurs zijn (anno 2013):
1. Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder
2. Vodafone Maastricht

Ook donateur worden van het Nerg? Meld u dan nu aan via het online contactformulier. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester (e-mail).


RECHTEN EN PLICHTEN VAN NERG DONATEURS

Minimum donatie
Donateurs betalen jaarlijks een minimale bijdrage van viermaal de contributie van een gewoon lid (Huishoudelijk Reglement art. 2, lid 5). Deze bijdrage bedraagt thans daarom € 172,-.

Jaarstukken
Een donateur ontvangt de jaarstukken (Huishoudelijk Reglement art. 6 lid 2). In deze stukken worden de namen van de donateurs genoemd, alsmede de hoogte van hun bijdragen.

Website
De donateurs worden ook als zodanig vermeld op deze website.

Themabijeenkomsten
Een donateur ontvangt de convocaten voor alle themabijeenkomsten. Hij heeft het recht deze themabijeenkomsten bij te wonen (Statuten art. 16, lid 2). Een donateur mag zoveel vertegenwoordigers naar een themabijeenkomst afvaardigen als het aantal malen dat de minimumdonatie begrepen is in zijn jaarlijkse bijdrage aan de vereniging (Statuten art. 16, lid 3).  Een donateur kan met toestemming van het bestuur niet-leden tot de themabijeenkomsten introduceren (Huishoudelijk Reglement art. 8, lid 1).

Het Tijdschrift
Een donateur ontvangt Het Tijdschrift gratis (Huishoudelijk Reglement art. 13, lid 4). Donateurs worden met hun logo, in kleur vermeld op de achterkant van Het Tijdschrift

Aanmelden
Voor meer informatie of aanmelding kan via het online formulier.