Category Archives: alv

← Nieuws over de status van Het Nerg Brief van het NERG en KIVI afd. Telecom bestuur Geplaatst op 13 maart 2014 door redactie Geacht NERG lid, Zoals op de ALV van 16 december

Brief van het NERG en KIVI afd. Telecom bestuur

Geacht NERG lid,

Zoals op de ALV van 16 december besloten, heeft het NERG besloten zichzelf op termijn op te heffen, de contributie voor 2014 op nul euro vast te stellen en per direct de activiteiten onder KIVI afdeling Telecom vlag verder te voeren. Het NERG bestuur heeft op dit moment als voornaamste taak om de resterende middelen conform de NERG doelstellingen te besteden, onder meer voor het in kaart brengen van de rijke geschiedenis van het NERG.

De leden is aangeboden tegen een gereduceerd tarief KIVI lid te worden. Hiervan heeft inmiddels een 40-tal leden gebruik gemaakt. Wij moedigen andere leden aan ook van dit aanbod gebruik te maken aangezien aanmelden voor themabijeenkomsten via de NERG site voor NERG leden niet meer mogelijk is.

Ter herinnering: U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van KIVI NIRIA door dit digitale aanmeldingsformulier http://www.kiviniria.net/tr?transaction=KIVI_PER000 in te vullen.

Belangrijk! Vermeldt u alstublieft bij stap 5 van de procedure aanmeldcode 341 (in verband met het toekennen van de korting) en denkt u ook aan het maken van een keuze voor de Afdeling voor Telecommunicatie (TC).

Binnen enkele dagen na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging, meteen na inschrijving ontvangt u gegevens om in te loggen op de website.

Gratis deelname aan de komende twee bijeenkomsten kan na registratie via de KIVI website voorlopig ook voor NERG leden die nog geen KIVI lid zijn. Dit kan door zich eenmalig te registreren als KIVI relatie (zie https://www.kiviniria.net/tr?transaction=KIVI_PER000G) en bij aanmelding voor een specifieke bijeenkomst op het webformulier een vinkje bij “NERG lid in 2013″ te zetten.

Dit jaar vonden alweer twee geslaagde en druk bezochte bijeenkomsten plaats (URSI op 20 januari, Cyber Security op 20 februari) en voor de komende tijd zijn gepland:

31 maart “Communicatievoorzieningen voor thuis” (Eindhoven), aanmelden via https://afdelingen.kivi.nl/telecommunicatie/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=4872

10 april “Draadloos 2.0” in het kader van de EuCAP conferentie (Den Haag), aanmelden via https://afdelingen.kivi.nl/telecommunicatie/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=4859

Daarna volgen tot de zomer een excursie naar Lopik, de jaarlijkse Vederprijs uitreiking (met daaraan gekoppeld de jaarlijkse NERG ALV), de TMA award, en de KIVI telecommunicatie prijs, bijeenkomsten waarop we U hopen te zien.

 

Met vriendelijke groet,

het NERG en KIVI afd. Telecom bestuur

Dit bericht is geplaatst in bestuur met de tags , , . Bookmark de permalink.

← Nieuws over de status van Het Nerg Brief van het NERG en KIVI afd. Telecom bestuur Geplaatst op 13 maart 2014 door redactie Geacht NERG lid, Zoals op de ALV van 16 december

Brief van het NERG en KIVI afd. Telecom bestuur

Geacht NERG lid,

Zoals op de ALV van 16 december besloten, heeft het NERG besloten zichzelf op termijn op te heffen, de contributie voor 2014 op nul euro vast te stellen en per direct de activiteiten onder KIVI afdeling Telecom vlag verder te voeren. Het NERG bestuur heeft op dit moment als voornaamste taak om de resterende middelen conform de NERG doelstellingen te besteden, onder meer voor het in kaart brengen van de rijke geschiedenis van het NERG.

De leden is aangeboden tegen een gereduceerd tarief KIVI lid te worden. Hiervan heeft inmiddels een 40-tal leden gebruik gemaakt. Wij moedigen andere leden aan ook van dit aanbod gebruik te maken aangezien aanmelden voor themabijeenkomsten via de NERG site voor NERG leden niet meer mogelijk is.

Ter herinnering: U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van KIVI NIRIA door dit digitale aanmeldingsformulier http://www.kiviniria.net/tr?transaction=KIVI_PER000 in te vullen.

Belangrijk! Vermeldt u alstublieft bij stap 5 van de procedure aanmeldcode 341 (in verband met het toekennen van de korting) en denkt u ook aan het maken van een keuze voor de Afdeling voor Telecommunicatie (TC).

Binnen enkele dagen na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging, meteen na inschrijving ontvangt u gegevens om in te loggen op de website.

Gratis deelname aan de komende twee bijeenkomsten kan na registratie via de KIVI website voorlopig ook voor NERG leden die nog geen KIVI lid zijn. Dit kan door zich eenmalig te registreren als KIVI relatie (zie https://www.kiviniria.net/tr?transaction=KIVI_PER000G) en bij aanmelding voor een specifieke bijeenkomst op het webformulier een vinkje bij “NERG lid in 2013″ te zetten.

Dit jaar vonden alweer twee geslaagde en druk bezochte bijeenkomsten plaats (URSI op 20 januari, Cyber Security op 20 februari) en voor de komende tijd zijn gepland:

31 maart “Communicatievoorzieningen voor thuis” (Eindhoven), aanmelden via https://afdelingen.kivi.nl/telecommunicatie/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=4872

10 april “Draadloos 2.0” in het kader van de EuCAP conferentie (Den Haag), aanmelden via https://afdelingen.kivi.nl/telecommunicatie/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=4859

Daarna volgen tot de zomer een excursie naar Lopik, de jaarlijkse Vederprijs uitreiking (met daaraan gekoppeld de jaarlijkse NERG ALV), de TMA award, en de KIVI telecommunicatie prijs, bijeenkomsten waarop we U hopen te zien.

 

Met vriendelijke groet,

het NERG en KIVI afd. Telecom bestuur

Dit bericht is geplaatst in bestuur met de tags , , . Bookmark de permalink.

← Boek OVERSCHAKELEN – Het verhaal van Philips’ Telecommunicatie Industrie Tijdschrift 2013 → Extra ALV [16 dec 2013 te Den Haag] Geplaatst op 10 december 2013 door redactie

Extra ALV [16 dec 2013 te Den Haag]

Datum: 16 december 2013
Tijd: 16:00 – 18:00
Onderwerp: Extra ALV
Locatie: KIVI gebouw, Prinsessegracht 23, 2514 AP, Den Haag

Geachte NERG leden,

Graag wil ik U aandacht vragen voor een belangrijke ontwikkeling binnen het NERG. Tijdens de ALV van Mei 2013 is er uitvoerig gesproken over de toekomst van het NERG.
Er is toen unaniem besloten om een traject in te zetten om het NERG op te laten gaan in het KIVI, afdeling Telecom.

De ALV heeft het bestuur het mandaat gegeven om dit nader uit te werken. Het bestuur heeft een kleine werkgroep samengesteld die het traject verder bestudeerd heeft.

Tevens zijn er enkele gezamenlijke besprekingen geweest van het NERG bestuur met het bestuur van KIVI-Telecom. Het plan zoals dat er nu ligt is hieronder te downloaden Op maandag 16 december 2013 van 16.00-18.00 uur zal er een extra ALV georganiseerd worden waarin we dit plan aan de NERG-leden gaan voorleggen.
De ALV zal gehouden worden in het KIVI gebouw, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag, zie ook: www.kiviniria.net

Indien de ALV akkoord gaat, betekent dit dat het NERG per 1 Januari 2014 zal ophouden te bestaan en de activiteiten geïntegreerd worden binnen het KIVI-Telecom.
Op deze manier kunnen de huidige NERG leden met elkaar en het vakgebied in contact blijven en blijvend rekenen op regelmatige thema-bijeenkomsten.

Namens het bestuur van het NERG,

Prof.dr.ir. Bart Smolders, voorzitter NERG
Dr. Anne van Otterlo, secretaris NERG

Dit bericht is geplaatst in ALV met de tags , . Bookmark de permalink.

ALV foto 2013 [Show as slideshow]

← Tijdschrift 2013 URSI/NERG/KIVI winter meeting 2014 → ALV 16 december 2013 Geplaatst op 20 december 2013 door redactie Een buitengewone NERG ALV vond plaats op 16 decemb

ALV 16 december 2013

Een buitengewone NERG ALV vond plaats op 16 december te Den Haag, met als voornaamste thema de toekomst van het NERG en het plan binnen KIVI afdeling Telecom (KT) verder te gaan.

Met unanieme goedkeuring van de aanwezige leden is als volgt besloten:

 1. Het NERG wordt vanaf 1-1-2014 een slapende vereniging, waarbij de contributie voor de leden op 0 Euro wordt gesteld. Betekent juridisch voorlopig dat de vereniging gewoon blijft bestaan en het huidige bestuur dus ook.
 2. De NERG bestuursleden gaan deel uitmaken van het KT bestuur en als zodanig themabijeenkomsten e.d. organiseren van het KT.
 3. Het NERG bestuur gaat een voorstel uitwerken om de NERG tegoeden over te hevelen naar een speciaal geoormerkt fonds binnen het KIVI dan wel naar een aparte stichting. Het nieuwe fonds zal dan gebruikt worden om een aantal activiteiten te organiseren, o.a. digitaliseren NERG tijdschriften, NERG geschiedenis boek en een afsluitende conferentie. Dit voorstel zal tijdens de volgende ALV (voorjaar 2014) aan de leden worden voorgelegd ter goedkeuring.
 4. De al voorbereide afspraken met KT worden ingevuld per 1-1-2014. De NERG leden (die nog geen KIVI lid zijn) ontvangen vanuit het KIVI een voorstel voor een gereduceerd lidmaatschap voor de komende jaren (44 Euro in 2014 en 2015 en 88 Euro in 2016).

Het verslag van de algemene leden vergadering kan hieronder worden gedownload
(alleen toegankelijk voor leden):

 

Het Nerg bestuur

Dit bericht is geplaatst in ALV. Bookmark de permalink.

← Extra ALV [16 dec 2013 te Den Haag] ALV 16 december 2013 → Tijdschrift 2013 Geplaatst op 19 december 2013 door redactie Tijdschrift van het NERG deel 78-nr.1-2013 Inhoud

Tijdschrift 2013

Tijdschrift van het NERG deel 78-nr.1-2013

Inhoud

 • Van de redactie (2)
  Michel Arts
 • Van NRG-examencommissie naar NERG-onderwijscommissie (3)
  Em. prof. ir. J.H. Geels
 • Gap plasmon mode distributed feedback lasers (11)
  Milan J. H. Marell, Martin T. Hill and Meint K. Smit
 • Proefschriftenoverzicht 2010-2012 (18)

 

Inleiding
Voor u ligt het op een na laatste nummer van het Tijdschrift van het NERG. Tijdens de ALV van 22 mei jl. is namelijk besloten dat er nog twee nummers van het Tijdschrift zullen verschijnen. Het eerste van die twee nummers ligt thans voor u. Het laatste nummer zal verschijnen in april 2014. Deze maand is gekozen omdat dan waarschijnlijk de gerestaureerde radiotelescoop van Dwingeloo officieel heropend wordt. De artikelen in dat laatste nummer zullen in het teken staan van deze radiotelescoop.

Het eerste artikel in dit nummer gaat over de geschiedenis van de NRG/NERG-examencommissie en is geschreven door emeritus prof.ir J.H. Geels. Hij is zelf jarenlang voorzitter van de examencommissie geweest en heeft voor zijn artikel kunnen putten uit zijn persoonlijk archief en eigen ervaring.

Het tweede artikel gaat over gap plasmon mode distributed feedback lasers. De eerste auteur van dit verhaal (Milan Marell) heeft met dit onderzoek de Vederprijs 2011 gewonnen (uitgereikt op 22 mei 2012).

Tenslotte vindt u in dit nummer het vertrouwde proefschriftenoverzicht. Omdat er nog wat achterstand was omvat dit overzicht nu twee academische jaren, namelijk 2010-2011 en 2011-2012. De proefschriften van de TU Delft zult u in het overzicht niet aantreffen. Door een probleem met de website van de TU Delft was het niet mogelijk om de benodigde gegevens te verzamelen. Op het moment dat ik dit schrijf is het probleem nog steeds niet opgelost. Het proefschriftenoverzicht 2012-2013 zal in het volgende (laatste) nummer gepubliceerd worden.

Het volgende nummer zal dus het allerlaatste nummer van het Tijdschrift van het NERG zijn. Daarmee komt een einde aan een geschiedenis van ruim 90 jaar. Op het moment dat u dit leest is de bijzondere ALV van 16 december 2013 al geweest. Op die vergadering is besloten over de toekomst van de vereniging NERG.

Het einde van het Tijdschrift van het NERG is een goede gelegenheid om alle verschenen exemplaren te digitaliseren. Ook hier is op 16 december over gesproken. Overigens zijn alle nummers die sinds 2000 verschenen zijn al te downloaden van de NERG-website (www.nerg.nl). Deze hoeven namelijk niet meer gedigitaliseerd te worden omdat ze al digitaal opgemaakt zijn. Om de nummers te kunnen downloaden moet u wel inloggen op de website. Als u de inloggegevens niet meer heeft of nooit heeft ontvangen, kunt u een inlogcode aanvragen bij de webmaster van de NERG- website. Instructies daarvoor vindt u op www.nerg.nl/inloggen.

Dit bericht is geplaatst in tijdschrift met de tags , , , . Bookmark de permalink.