ALV2015

Klik hieronder om alle ALV bestanden te downloaden.


Agenda Algemene Ledenvergadering NERG 2015

Geachte leden,
Op woensdag 27 mei 2015 zal de Algemene Ledenvergadering van het NERG plaatsvinden aan het einde van de middag om 17:30 aan de TU/e, hiervoor bent U van harte uitgenodigd.

De Vederprijs wordt zoals gebruikelijk weer door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder uitgereikt in de avond na de ALV, dit jaar aan dr. ir. Erwin Janssen voor zijn promotiewerk getiteld “Methodologies for Multi-Radio Coexistence; Self-Interference Suppression Techniques”.

Rondom de prijsuitreiking wordt door KIVI afd. Telecom een themabijeenkomst georganiseerd, van 18:30 tot 21:00 in collegezaal 11 in het Auditorium, die aansluit bij het thema van de Vederprijswinnaar, dit jaar met als titel “Sneller communiceren met Smartphones. Voorafgaand aan de Vederprijs uitreiking wordt voor broodjes gezorgd. Zie verder https://www.kivi.nl/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=5573#.VVTYTJNVUlA

Hieronder vindt u de Agenda voor de komende NERG ALV.
Datum: 27 mei 2015
Locatie: TU/e, Zwarte Doos (tegenover Auditorium), vergaderkamer ZD1.03
Aanvang: 17.30 uur
Sluiting: 18:15 uur
1. Opening
2. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering (10 juni 2014)
3. Jaarverslag van het NERG over het jaar 2014 en plan 2015
a) Algemeen, samenwerking met KIVI TC, en besteding NERG tegoeden
b) Status tav het boek over de geschiedenis van het NERG
c) Financiële verslagen & verslag van de kascommissie
d) Decharge van de bestuursleden voor het gevoerde beleid
4. Verkiezingen – er zijn hangende de formele opheffing geen bestuurswisselingen gepland.
Aftredende bestuursleden die voor herbenoeming in het bestuur worden voorgedragen:
– Dhr. Wim Boterman – Penningmeester
– Dhr. Bart Smolders – Voorzitter
– Dhr. Duncan van Meeteren – Website en communicatie
– Dhr. Ramin Hekmat – Ledenwerving
– Dhr. Anne van Otterlo – Secretaris
– Dhr. Mark Bentum – Tijdschrift
Bestuursleden in een lopende termijn:
– Dhr. Hamza Ouibrahim – Vicevoorzitter
6. Rondvraag
7. Sluiting