Dit is een backup van de oude site. De site wordt niet meer actief geüpdatet

Nerg symposium – woensdag 20 april 2016

Op 20 april 2016 vond in het Museum voor Communicatie in Den Haag een symposium plaats t.g.v. de opheffing van het Nederlands Elektronica en Radiogenootschap (NERG). Dit genootschap werd op 29 mei 1920 opgericht als Nederlandsch Radio Genootschap (NRG). Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 december 2013 had het NERG al besloten om zijn activiteiten over te dragen aan de afdeling Telecommunicatie van het KIVI. Voorafgaand aan het symposium vond de laatste algemene ledenvergadering plaats waar het formele ontbindingsbesluit genomen werd. De eerste presentatie van het symposium werd gegeven door oud-voorzitter Wim van Etten. Hij gaf een kort overzicht van de historie van het NERG en ging met name in op de redenen om het NERG op te heffen. De internationalisering van het vakgebied is de voornaamste reden. Deze ontwikkeling werd in eerdere discussies over de toekomst van het NERG al onderkend en is daarna alleen nog maar doorgegaan. Daarna wist Huib Ekkelenkamp op boeiende wijze het totstandkomen van de radioverbindingen tussen Nederland en Nederlands-Indië te beschrijven. Hij ging in op de redenen om deze verbinding tot stand te brengen, beschreef de diverse zend- en ontvangstations en de belangrijkste personen die bij deze ontwikkeling betrokken waren. Ook een aantal publicaties in het Tijdschrift van het NRG werd genoemd. Het NERG heeft de Stichting Historie der Techniek opdracht gegeven om een boekje te schrijven over de geschiedenis van het N(E)RG. Dit boekje werd geschreven door Eric Berkers, historicus bij deze stichting. Tijdens het symposium gaf hij een presentatie waarin hij met name inging op het onstaan van het NRG en het internationale karakter in de beginjaren. Ook de rol van het N(E)RG bij de examinering van radiotechnici werd door hem besproken. Na afloop van het symposium kregen alle aanwezigen een exemplaar van het boekje. De overige leden van het NERG en de afdeling Telecommunicatie van het KIVI krijgen het boekje thuisgestuurd. Het boekje kunt u ook hier gratis downloaden. Op pakkende wijze wist Dirk van Delft, directeur van Museum Boerhave in Leiden, het thema techniek & communicatie zichtbaar te maken door de relatie te leggen met vele wetenwaardigheden en beroemde wetenschappers die in Museum Boerhave te Leiden te vinden zijn. Ook ging lichtte hij een tipje van de sluier op van het vernieuwde museum dat op 17 april 2017 voor het publiek open gaat. Een impressie van de samenvatting van het NERG-symposium is op YouTube gezet: https://www.youtube.com/watch?v=92Qe7ZW_x48 Daarnaast zijn enkele foto’s van deze middag geplaatst op de NERG website: /ALV/2016/Symposium%202016.htm Het boekje “Een geschiedenis van het Nederlands Elektronica en Radio Genoodschap” kunt hieronder gratis volledig downloaden: »»»» download (2 MB) « « « « Met vriendelijke groet, Het bestuur


Beste bezoeker, Op de NERG ALV van 16 december 2013 is besloten, dat het Nerg  termijn op te heffen, de contributie voor 2014 op nul euro vast te stellen en per direct de activiteiten onder KIVI afdeling Telecom vlag verder te voeren. Het NERG bestuur heeft op dit moment als voornaamste taak om de resterende middelen conform de NERG doelstellingen te besteden, onder meer voor het in kaart brengen van de rijke geschiedenis van het NERG. De leden is aangeboden tegen een gereduceerd tarief KIVI lid te worden. Hiervan heeft inmiddels een 40-tal leden gebruik gemaakt. Wij moedigen andere leden aan ook van dit aanbod gebruik te maken aangezien aanmelden voor themabijeenkomsten via de NERG site voor NERG leden niet meer mogelijk is. Ter herinnering: U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van KIVI NIRIA door dit digitale aanmeldingsformulier http://www.kiviniria.net/tr?transaction=KIVI_PER000 in te vullen.